Thẻ: di sản thế giới tại việt nam

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ - Đại diên Bình Định

DI SẢN THẾ GIỚI ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN TẠI VIỆT NAM

CÁC DI SẢN THẾ GIỚI ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN TẠI VIỆT NAM CHƯA? Quốc gia giàu Di sản Thế giới là quốc gia giàu tài Nguyên Du Lịch Việt Nam có rất nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tính đến ngày nay số lượng là 27 di sản, gồm nhiều thể loại: […]

Read More →
Gọi ngay để được tư vấn
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn