Hoàng Đế Quang Trung – Bí ẩn cuộc đời một thiên tài

Tháng Bảy 6, 2021

BÍ MẬT VỀ Ô LONG ĐAO CỦA HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG

Hoàng Đế Quang Trung nổi tiếng tinh thông võ nghệ, đặc biệt là sở trường dùng Đao, điêu luyện đến mức kẻ thù nhìn thấy từ xa cũng phải khiếp sợ. Người dùng đao giỏi thường là những tướng tài kiệt xuất vì Đao thường được ví như Nguyên Soái của Trăm Quân.
Cuộc đời Hoàng Đế Quang Trung gắn liền với cây Đao tên gọi Ô Long Đao huyền bí. Tương truyền Ô Long Đoan được rắn thần ban cho.
Kỹ thuật dùng Đao là dùng tay phải cầm chắc tấn công phòng thủ, chủ yếu là Chém, Mổ, Miết, Khuê, Xoay, Gác, Kéo, Đẩy,… Các loại Đao Pháp tất cả đều tập trung ở Lưỡi Đao. Khi di chuyển Đại Đao là một Đao di chuyển rộng, có sức chém bổ mạnh.
Vua Quang Trung - Bí ẩn cuộc đời một thiên tài

Vua Quang Trung – Bí ẩn cuộc đời một thiên tài

Thanh Ô Long Đao của Quang Trung có cán bằng gỗ mun đen láy, lưỡi Đao làm bằng một kim khí màu đen.
Khi Đao ra khỏi vỏ thì khí lạnh toát lên rợn người trên diện rộng, sắc lạnh.
Đao nặng phải hai ba người vác mới nổi. Thanh Ô Long Đao đã theo Quang Trung đến cuối cuộc đời.
Quang Trung thật oai phong trong hình ảnh cưỡi ngựa, vác đao uy dũng tiến lên phía trước, đi đầu để làm gương cho quân lính theo sau, khác với các tướng luôn có đội quân tiên phong lên trước, có hàng phòng thủ nghiêm ngặt bảo vệ.
Tuyệt tài và các chiêu sử dụng Ô Long Đao của Quang Trung còn là bí mật không được lưu truyền.

Tìm hiểu về cuộc đời một Thiên Tài

Hotline: 1900 599946

Gọi ngay để được tư vấn
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn

    Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn