Sự kiện UIM – F1H2O bao gồm Coupon ẩm thực

Tháng Ba 13, 2024

Địa điểm: Bình Định

Ngày: (29,30,31/03/2024)

 

Người lớn (VIP): 2,800,000 VNĐ

Trẻ em (VIP) : 2,100,000 VNĐ

Người lớn (Plantinum): 1,000,000 VNĐ

Trẻ em (Plantinum): 800,000 VNĐ
Sự kiện UIM – F1H2O bao gồm Coupon ẩm thực

Gọi ngay để được tư vấn
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn

    Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn