Thẻ: Người anh hùng dân tọc Trần Hưng Đạo ba lần thánh giặc Nguyên Mông

Đức Thánh Trần hưng Đạo

TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO Ở QUY NHƠN

ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO LÀ AI? Đức Thánh Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, thuộc dòng dõi Hoàng thân Việt Nam, một chính khách, một nhà chỉ huy quân sự đại tài. Trần Hưng Đạo hay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã ba lần chỉ huy quân đội Đại Việt […]

Read More →
Gọi ngay để được tư vấn
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn